Uroczyste podsumowanie II. edycji projektu „OrgaNowy Elementarz”

20/06/19 Aktualności

II. edycja projektu „OrgaNowy Elementarz” dobiegła końca. W dn. 15 czerwca 10 uczestników kursu przystąpiło do egzaminu końcowego, który odbył się w Kolegiacie pw. św. Mikołaja w Wolinie. Egzamin zakończył się rozdaniem dyplomów oraz certyfikatów potwierdzających umiejętności nabyte w trakcie cyklu 10-iu comiesięcznych dwudniowych szkoleń.

W projekcie, realizowanym od września 2018 roku, udział wzięło 10 organistów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz osoby, które chcą kształcić się w tym kierunku. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy projektu zgłębiali tajniki m.in. teorii muzyki, muzyki w liturgii, organoznawstwa, emisji głosu czy zasady prowadzenia zespołów wokalnych z elementami dyrygentury. Swoje praktyczne umiejętności z zakresu gry na organach, mieli natomiast okazję ćwiczyć na organach w Kolegiacie pw. św. Mikołaja w Wolinie.

Patronat nad projektem objął Abp Andrzej Dzięga – Arcybiskup prof. Dariusz Dyczewski Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie.