Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

10/05/21 Aktualności

Fundacja, wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w III. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020. Zgłaszane prace powinny obejmować problematykę rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 21 czerwca 2021 roku.

Autorom najlepszych prac magisterskich zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie IRWiR PAN: KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ