Startują szkolenia dla KGW w ramach „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”

12/05/21 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Od 24 maja br. startują szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, które miały się odbyć na przełomie października i listopada ubiegłego roku. W związku z trwającą pandemią COVID-19 będą realizowane w formie on-line.

Najpóźniej na pięć dni przed terminem każdego z niżej wymienionych szkoleń zakwalifikowane koła powinny potwierdzić swój udział na adres e-mail a.lidzka@efrwp.com.pl lub telefonicznie: 22 639 87 63. Szczegółowa informacja o szkoleniu została wysłana na adres mailowy koła, podany w zgłoszeniu.

Terminy szkoleń wg województw:

 • woj. dolnośląskie – 24 maja 2021 r.
 • woj. kujawsko-pomorskie – 25 maja 2021 r.
 • woj. lubelskie – 27 maja 2021 r.
 • woj. łódzkie – 28 maja 2021 r.
 • woj. podkarpackie – 31 maja 2021 r.
 • woj. podlaskie – 1 czerwca 2021 r.
 • woj. pomorskie – 8 czerwca 2021 r.
 • woj. śląskie – 9 czerwca 2021 r.
 • woj. zachodniopomorskie – 10 czerwca 2021 r.
 • Wszystkie szkolenia odbywać się będą w godzinach 10:00 – 15:00 poprzez platformę ZOOM. Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń uczestnicy dostaną szczegółową instrukcję, jak korzystać z platformy. Do kół zostaną również wysłane materiały szkoleniowe.

  RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  10:00 – 10.40

  Przywitanie uczestników szkolenia, kwestie organizacyjne, krótkie przedstawienie się przez KGW

  10:40 – 11:40

  11:40 – 11:50

  Wykład: Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty – dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw, możliwość sprzedaży produktów przez KGW – Izabella Byszewska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

  Przerwa

  11:50 – 12:50

  Wykład: Żywność wysokiej jakości – krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów – Grażyna Kurpińska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

  12:50 – 13:00

  13:00 – 14:00

  Przerwa

  Wykład: KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej – budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności – Karolina Trudnowska (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)

  14:00 – 15:00

  Networking: wymiana doświadczeń, pytania, uwagi.

  Podsumowanie i zakończenie szkolenia


  Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

   width=

  Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

  Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.