Uzupełniająca rekrutacja dla szkół do projektu „Ferie z ekonomią”

07/11/21 Aktualności

Do 17 listopada 2021 roku trwa nabór uzupełniający dla szkół podstawowych do projektu edukacji „Ferie z ekonomią 4″ w roku szkolnym 2021/2022. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły z terenów wiejskich, zarówno nowe jak i te, które realizowały już zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią” w poprzednich edycjach (również szkoły z II i III edycji projektu).

Szkoły podstawowe zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://forms.gle/HPsjVjC5G2Qe3F4x5 oraz załączniki zawarte w „Regulaminie udziału szkół podstawowych w projekcie FZE 4 w roku szkolnym 2021/2022 (nabór uzupełniający)” i przesyłają dokumenty w formie skanu na adres: fze@efrwp.com.pl do dnia 17.11.2021 r.

Przed wysłaniem formularza prosimy zapoznać się z „Folderem informacyjnym”, „Regulaminem udziału szkół podstawowych w projekcie Ferie z ekonomią 4 w roku szkolnym 2021/2022 (nabór uzupełniający)” oraz ze wzorem umowy pomiędzy Fundacją a organem prowadzącym szkołę.

Do pobrania:

1. Folder informacyjny „Ferie z ekonomią”

2. Regulamin udziału szkół podstawowych w projekcie Ferie z ekonomią (nabór uzupełniający)

3. Wzór umowy pomiędzy Fundacją a organem prowadzącym szkołę

Więcej informacji o projekcie na stronie www.feriezekonomia.pl