Lista szkół zakwalifikowanych do projektu „Ferie z ekonomią 4”

28/10/21 Aktualności

Miło nam poinformować, że do udziału w projekcie „Ferie z ekonomią 4” zostało zakwalifikowanych 42 szkoły podstawowe.

W związku z nie wyczerpaniem puli miejsc do projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający do projektu.

Zakwalifikowane szkoły: Wykaz szkół.

Zapraszamy do śledzenia strony Fundacji: www.efrwp.pl oraz strony projektu: www.feriezekonomia.pl

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów. Są one adresowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną poza tradycyjnymi lekcjami w szkole. Projekt poprzez liczne gry i zabawy edukacyjne oraz pracę w grupach zapewnia nie tylko zdobycie wiedzy i przydatnych umiejętności, lecz również oferuje atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w ferie.