1 marca 2022r. startuje pierwsza (z trzech zaplanowanych na 2022) edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

08/02/22 Aktualności

Nabór wniosków potrwa do 26 marca br.

Pożyczkę jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego mogą przeznaczyć na budowę i modernizację:

  • placówek oświatowych,
  • sieci i stacji wodociągowych,
  • zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • dróg gminnych i powiatowych,

a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in.:

  • niskim oprocentowaniem opartym o WIBOR 3-miesięcznym (jednakże nie mniej niż 2,5%),
  • brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp.,
  • możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

W 2022r. zaplanowano trzy edycje naboru wniosków tj.

– od 1 marca do 26 marca

– od 20 czerwca do 15 lipca

– od 3 października do 28 października.

Pula środków w ramach programu na rok bieżący wynosi 15 mln złotych.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy.