Za nami IV Europejskie Forum Rolnicze

02/07/22 Aktualności

30 czerwca br. zakończyło się Europejskie Forum Rolnicze. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło m.in. polityków, samorządowców, rolników, a także specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, świata nauki i gospodarki. Było miejscem debat i dyskusji o rolnictwie oraz o aktualnych dla tego sektora problemach, a także o obecnej sytuacji geopolitycznej i perspektywach rozwoju obszarów wiejskich.

Tegoroczne wydarzenie zgromadziło m.in. polityków, samorządowców, rolników, a także specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, świata nauki i gospodarki. Było miejscem debat i dyskusji o rolnictwie oraz o aktualnych dla tego sektora problemach, a także o obecnej sytuacji geopolitycznej i perspektywach rozwoju obszarów wiejskich.

Czołowi politycy i eksperci, biorący udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agro Promotion, wskazali, że największy wpływ na sektor rolniczy w najbliższych miesiącach, a nawet latach będzie miała sytuacja w Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj.

Podczas Forum z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia m.in.:

  • Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji EFRWP, b. premiera RP
  • Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE
  • Franza Fischlera, komisarza UE ds. rolnictwa w latach 1995-2004
  • i Artura Balazsa, przewodniczącego Kapituły Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i były minister rolnictwa.

Istotnym punktem programu EFR była debata poświęcona europejskiemu rolnictwu w obliczu wojny w Ukrainie, w której wzięli udział Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministrowie rolnictwa Czech, Litwy i Łotwy.

Równie ważnych zagadnień dotyczyła debata o przyszłości polskiej wsi, prowadzona przez Artura Balazsa, w której uczestniczył wicepremier Henryk Kowalczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W trakcie konferencji poruszono także tematy dotyczące zielonego rolnictwa i nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych w związku z suszą i innymi zagrożeniami, cyfryzacji wsi i perspektyw rozwoju w tym zakresie oraz obecności unijnych produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i na rynkach światowych.

W tegorocznej edycji wzięło udział stacjonarnie ponad 200 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia na stronie: www.forum-jasionka.pl. Już niebawem na stronie będą dostępne relacje video z dyskusji, które odbyły się podczas Europejskiego Forum Rolniczego.