Za nami 4 edycja projektu „Ferie z ekonomią”

01/08/22 Aktualności

Wraz z końcem roku szkolnego, zakończyła się 4. edycja projektu „Ferie z ekonomią”, który był adresowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenów wiejskich. W projekcie wzięło udział 850 uczniów, zajęcia prowadziło 64 nauczycieli i 43 studentów.

 

Projekt podzielony był na II etapy. I etap to zajęcia realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, podczas których uczniowie poprzez gry i zabawy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi, finansowymi i bankowymi oraz mieli okazję odwiedzić lokalnego przedsiębiorcę i placówkę banku. II etap to przygotowanie przez uczniów modelu biznesowego lokalnego przedsiębiorstwa. Projektowi towarzyszyły konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Zajęcia poprzedzone były szkoleniem stacjonarnym dla nauczycieli i studentów, które miało miejsce w styczniu 2022 roku. W ramach I etapu uczniowie odbyli 39 wizyt w bankach komercyjnych i spółdzielczych, 43 spotkania z Oddziałami Okręgowymi NBP oraz 64 wizyty u przedsiębiorców.

 

W II etapie projektu, związanym z przygotowaniem modelu biznesowego lokalnego przedsiębiorstwa, uczniowie zgłosili 62 prace projektowe. Wyłoniono 5 najlepszych prac, których laureaci wzięli udział w wyjazdach studyjnych do Warszawy. Wyjazdy połączone były z warsztatami ekonomicznymi, grą miejską pt. „Historia Polski z pieniądzem w tle” oraz wizytą w Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka NBP.

 

Dla chętnych uczniów, przewidziano również konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej. Przystąpiło do niego 145 dzieci, spośród nich wyłoniono 20 laureatów z najlepszymi wynikami.

 

Projekt przyniósł wymierne korzyści w postaci wzrostu wiedzy uczniów z zakresu m.in. finansów osobistych, budżetu rodzinnego, systemu bankowego w Polsce, funkcji i zadań NBP, roli pieniądza, mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Uczniowie udoskonalili również umiejętności z zakresu pracy w grupie, prezentowania własnych opinii czy podejmowania decyzji.

 

Również nauczyciele i studenci biorący udział w projekcie wzbogacili swoje kompetencje z zakresu aktywnych form nauczania i pracy z uczniami.

 

Dziękujemy Wszystkim za udział w tegorocznej edycji „Ferii z ekonomią”. Tym uczestnikom, którzy wykazali się największą wiedzą i aktywnością, serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie www.feriezekonomia.pl.