Konferencja Polska wieś 2044. Wizja rozwoju – 6 czerwca, Warszawa

01/06/23 Aktualności

Zapraszamy do udziału w konferencji Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, która odbędzie się 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Pałacu Staszica (sala Lustrzana) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

W 2005 r. w odpowiedzi na wyrażaną wówczas potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

PROGRAM KONFRENECJI

11:00 – 11:30 Powitanie Gości oraz prezentacja idei wydarzenia – dr hab. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN
11:30 – 12:00 Prezentacja treści tomu Polska wieś 2044. Wizja rozwoju – prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN
12:00 – 13:30 Panel dyskusyjny Polska wieś 2044, czyli 40 lat później…

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński

Prelegenci:

  • Justyna Duriasz-Bułhak, Członkini Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi
  • Joanna Gierulska, Zastępca Prezesa ARiMR
  • Prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Green European Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
  • Dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP

13:30 – 14:00 Dyskusja
14:00 Lunch

Zachęcamy do osobistego uczestnictwa w konferencji. Gdyby osobisty udział nie był możliwy, zapraszamy do wzięcia udziału za pośrednictwem transmisji on-line: https://www.youtube.com/watch?v=OwIWbW4c8Bc

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji – adres e-mail: wizjawsi@irwirpan.waw.pl