Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? Podsumowanie szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich

10/07/23 Aktualności

Zakończyliśmy realizację działań w ramach operacji „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, skierowaną do kobiet z obszarów wiejskich, działających w kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach lub fundacjach.

W ramach operacji zrealizowane zostały szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich, podczas których uczestniczki poznały podstawy myślenia projektowego, zasady pisania wniosków o dofinansowanie m.in. określania wizji i strategii działania, w tym w zakresie produktów lokalnych, harmonogramu, przygotowania budżetu projektu oraz określania celów i efektów działań. Podczas zajęć omówione zostały także zagadnienia dotyczące. partnerstwa projektowego i źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji. Szkolenia były także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami, w których działają uczestniczki spotkań. Program szkoleniowy został opracowany tak, aby umożliwić uczestniczkom zdobycie nowych kompetencji oraz poczucia większej pewności siebie. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę uczestniczki będą mogły zastosować w praktyce, a przez to odważniej działać samodzielnie, skutecznie i aktywnie rozwijając się oraz realizując projekty społeczne. W szkoleniach wzięło udział 205 kobiet z obszarów wiejskich z terenu ośmiu województw (dna szkolenia zgłosiło się 477 osób).

Szkolenia odbyły się w:

  • 03-05.02.2023 Warszawa (woj. mazowieckie)
  • 10-12.02.2023 Gdańsk (woj. pomorskie)
  • 03-05.03.2023 Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
  • 03-05.03.2023 Konin (woj. wielkopolskie)
  • 14-16.04.2023 Wrocław (woj. dolnośląskie)
  • 12-14.05.2023 Białystok (woj., podlaskie)
  • 19-21.05.2023 Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
  • 19-21.05.2023 Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie)

Szkolenia pokazały, jak ważna jest edukacja i wsparcie merytoryczne dla osób działających społecznie na obszarach wiejskich. Organizacje działające od niedawna, w tym koła gospodyń wiejskich, których najwięcej utworzyło się po 2019 roku, bazują na potencjale lokalnym i osobach tam żyjących, często nie posiadających dużego doświadczenia. Stąd istotne jest, by wzmacniać ich aktywność. Ważne jest także sieciowanie i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami/osobami działającymi na obszarach wiejskich. Uczestniczki szkoleń podkreślały, jak cenne jest dla nich spotkanie innych osób z podobnych organizacji, by czerpać z ich kompetencji i zastosowanych rozwiązań.