Rekrutacja do programu Youngster – dodatkowych zajęć z języka angielskiego – aktualizacja regulaminu

11/07/23 Aktualności

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. W ramach programu realizowane są dodatkowe zajęcia językowe, które są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania.

Kto może wziąć udział w programie?

Uczestnikami programu są uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz nauczyciele języka angielskiego z terenu gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich z całej Polski. Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez organ prowadzący, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ UDZIAŁU wraz z INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU. Nabór potrwa do 31 lipca br.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. Wszyscy uczestnicy programu otrzymują komplet podręczników do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne doposażając bibliotekę szkolną.

Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy.

Do programu zakwalifikowanych zostanie ok. 40 szkół podstawowych, mieszczących się na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.youngster.pl/o-programie/rekrutacja/