Ankieta dla szkół rolniczych

17/11/23 Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem do programu nowego przedmiotu – Biznes i Zarządzenie chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań tak związanych wprost z tym nowym przedmiotem, jak i szerzej – z sytuacją szkoły i realizowanymi przez nią projektami edukacyjnymi. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam określić potrzebę oraz zakres tematyczny projektów skierowanych do szkół rolniczych.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta dla nauczycieli uczących przedmiotu Biznes i Zarządzanie w szkołach rolniczych:

Proszę o wskazanie wydawnictwa.

9. Które zagadnienia z przedmiotu Biznes i Zarządzanie mogą być, Pana/Pani zdaniem, najciekawsze dla uczniów?

Proszę przy każdym dziale tematycznym wskazać odpowiedź korzystając ze skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej ciekawe a 6 najciekawsze

10. Które zagadnienia z przedmiotu Biznes i Zarządzanie mogą być, Pana/Pani zdaniem, dla uczniów najbardziej przydatne w życiu?

Proszę przy każdym dziale tematycznym wskazać odpowiedź korzystając ze skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej przydatne a 6 najbardziej przydatne w życiu

11. Które zagadnienia z przedmiotu Biznes i Zarządzanie mogą być, Pana/Pani zdaniem, najtrudniejsze dla uczniów?

Proszę przy każdym dziale tematycznym wskazać odpowiedź korzystając ze skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej trudne a 6 najtrudniejsze

Adres email