Szkolenia dla liderek z KGW

22/11/23 Aktualności

Ogłaszamy nabór do projektu Sieć Liderek Wiejskich dla kobiet aktywnie działających w kołach gospodyń wiejskich, otwartych na nowe wyzwania.

Projekt Sieć liderek wiejskich to intensywny kurs kompetencyjny dla 25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, budowa trwałych relacji pomiędzy uczestniczkami i ich organizacjami oraz wzmocnienie kompetencji liderek wiejskich.

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbędą się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki będą wymieniać się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.

Udział w projekcie pozwoli uczestniczkom poznać osoby, z którymi łączą ich wspólne cele w zakresie w rozwoju osobistego i rozwoju waszych organizacji. Podczas zajęć rozwiną umiejętności liderskie, poznają lepiej swoje predyspozycje i umiejętności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i porażką. Lokalne liderki wezmą także udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Poznają sposoby budowania i motywowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Nade wszystko poznają osoby, które będą dla ciebie wsparciem i partnerem różnych przedsięwzięć w przyszłości.

Rekrutacja do projektu trwa do 8 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i szczegółowy opis projektu znajduje się TUTAJ