Konkurs „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”

29/11/23 Aktualności

Zapraszamy uczniów z klas VI-VII ze szkół zlokalizowanych w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców (z wyjątkiem miasta Świnoujście) w gminach położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, do wzięcia udziału w konkursie projektowym „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”.

Celem konkursu projektowego jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz szerokie angażowanie młodzieży z terenów wokół parku w działania na rzecz parku służące budowaniu pozytywnego postrzegania roli i zadań parku w społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu pogłębią wiedzę i podejmą działania w swoich środowiskach na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. zachowania bioróżnorodności, selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk).

Warunkiem udziału w Projekcie jest nadesłanie do dnia 11.12.2023 r. zgłoszenia konkursowego.

Szczegóły w Regulaminie konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”

Konkurs jest elementem programu polsko-węgierskiego, realizowanego we współpracy z Wolińskim Parkiem narodowym i Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobagy Nemzeti Park).

Regulamin konkursu projektowego dla szkół „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” 547 KB