Wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Sieć Liderek Wiejskich”

05/01/24 Aktualności

Poniżej przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Sieć Liderek Wiejskich.

Komisja rekrutacyjna, w skład której wchodziły 3 osoby – przedstawiciele Organizatora, oceniła poziom zaangażowania i doświadczenie kandydatki w pełnieniu funkcji liderki w swoim środowisku na podstawie dotychczasowych dokonań przedstawionych przez kandydatkę (0-5 pkt.) oraz zaprezentowany pomysł i wizję kandydatki na działania w przyszłości w swojej organizacji (0-5 pkt.). Łącznie każda kandydatka mogła otrzymać max. 30 pkt. Do projektu bezpośrednio zakwalifikowana została grupa 14 kandydatek, które otrzymały powyżej 24,5 pkt. Do kolejnego etapu: rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowały się osoby, które uzyskały powyżej 18,5 pkt. Pozostałe osoby, które otrzymały 18 lub mniej punktów nie zostały zakwalifikowane do kolejnego procesu rekrutacji.

Wyniki II etapu: ocena merytoryczna – 05.01.2024:

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce SIEĆ LIDEREK WIEJSKICH