Sieć Liderek Wiejskich

Sieć Liderek Wiejskich to intensywny kurs kompetencyjny dla 25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, budowa trwałych relacji pomiędzy uczestniczkami i ich organizacjami oraz wzmocnienie kompetencji liderek wiejskich.

W ramach projektu uczestniczki biorą udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbywają się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki wymieniają się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.

Dla kogo?

Jeśli jesteś kobietą i aktywnie działasz w kole gospodyń wiejskich, jesteś otwarta na nowe wyzwania, pociągasz za sobą ludzi i bierzesz odpowiedzialność za swoje pomysły, potrafisz czerpać korzyści ze współpracy z innymi oraz chcesz pracować i rozwijać się tak, aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty – ten projekt jest dla ciebie!

W projekcie w I edycji (luty-maj 2024) wzięło udział 25 kobiet.

Co zyskasz przez udział w projekcie?

Udział w projekcie pozwoli ci poznać osoby, z którymi łączą cię wspólne cele w zakresie w rozwoju osobistego i rozwoju waszych organizacji. Podczas zajęć rozwiniesz umiejętności liderskie, poznasz lepiej swoje predyspozycje i umiejętności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i porażką. Weźmiesz udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Poznasz sposoby budowania i motywowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Nade wszystko poznasz osoby, które będą dla ciebie wsparciem i partnerem różnych przedsięwzięć w przyszłości.

Jak pracowaliśmy w I edycji projektu?

W ramach I edycji projektu uczestniczki wzięły udział w 5 sesjach szkoleniowych weekendowych, które poprowadzili wykwalifikowani trenerzy i eksperci. Podczas sesji szkoleniowych I-IV odbyły się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki wymieniały się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia były ukierunkowane na pracę w grupach i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Program merytoryczny:

  • Sesja I: „Liderka, czyli kto?” – sesja rozpoczynająca cykl szkoleń. W ramach tej sesji uczestniczki poznały się bliżej, a także poszerzyły swoją wiedzę z: technik pracy liderki, świadomości liderskiej, form przywództwa, metod wywierania wpływu. Podczas sesji uczestniczki doskonaliły własny warsztat pracy: zarządzanie czasem, zarzadzanie zespołem, delegowanie zadań, radzenie sobie ze stresem i porażką. Temat sesji dyskusyjnej: demografia i problemy osób starszych na obszarach wiejskich.
  • Sesja II: „Komunikacja w organizacji” – druga sesja poświęcona była tematyce komunikacji wewnętrznej: budowanie i motywowanie zespołu, zarządzanie konfliktami w zespole, prowadzenie spotkań koła. Temat sesji dyskusyjnej: ochrona środowiska i klimatu.
  • Sesja III: „Komunikacja z otoczeniem” – podczas trzeciej sesji szkoleniowej uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu komunikacji zewnętrznej: wystąpień publicznych, promocji organizacji w social mediach, budowania relacji z otoczeniem, współpracy z mediami lokalnymi. Temat sesji dyskusyjnej: edukacja starszych i młodszych mieszkańców wsi.
  • Sesja IV: „Strategia, zmiana, współpraca” – czwarte szkolenie poświęcone było myśleniu strategicznemu i zarządzaniem zmianą, a także tematyce tworzenia partnerstw i nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami. Temat sesji dyskusyjnej: współpraca KGW z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami, działającymi na terenach wiejskich jak szkoły, biblioteki, OSP itp.
  • Sesja V: „Wieś – miejsce życia i działania. Jakich zmian możemy dokonać?” – na ostatniej sesji szkoleniowej uczestniczki spojrzały na swoje lokalne społeczności z szerokiej perspektywy, zdiagnozowały problemy i pomyślały nad zmianami, jakich mogą dokonać wraz ze swoim zespołem z koła gospodyń wiejskich. Podczas tego szkolenia uczestniczki przygotowały założenia projektów, które będą mogłyby zrealizować razem po zakończeniu szkolenia.

Kalendarz sesji szkoleniowych: luty-maj 2024

  • I sesja szkoleniowa: 16-18.02.2024, Hotel Borowina (ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna)
  • II sesja szkoleniowa: 9-10.03.2024, Hotel Borowina (ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna)
  • III sesja szkoleniowa: 6-7.04.2024, Hotel Borowina (ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna)
  • IV sesja szkoleniowa: 20-21.04.2024, Hotel Borowina (ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna)
  • V sesja szkoleniowa: 17-19.05.2024, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu:

Wyniki ostateczne rekrutacji – 22.01.2024:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Sieć Liderek Wiejskich

Lista osób niezakwalifikowanych – rozmowy kwalifikacyjne

Wyniki II etapu: ocena merytoryczna – 05.01.2024:

Lista osób zakwalifikowanych bezpośrednio do udziału w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych do rozmów online

Lista osób niezakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji

Wyniki I etapu oceny formalnej – 14.12.2023:

Lista osób ocenionych negatywnie w I etapie oceny formalnej zgłoszenia

Lista osób ocenionych pozytywnie w I etapie oceny formalnej zgłoszenia

 

Informacji udzielają:

Karolina Trudnowska: k.trudnowska@efrwp.com.pl, 22 639 87 63
Aleksandra Lidzka: a.lidzka@efrwp.com.pl, 22 639 87 63

Regulamin udziału w projekcie "Sieć Liderek Wiejskich" 177 KB Zał. 1 do Regulaminu. Umowa o szkolenie 182 KB