Podsumowanie sesji szkoleniowej „Liderka, czyli kto?” w ramach Sieci Liderek Wiejskich

19/02/24 Aktualności

W weekend 16-18 lutego br. zainaugurowaliśmy projekt „Sieć Liderek Wiejskich”, który połączył 25 kobiet – liderek z kół gospodyń wiejskich z różnych krańców Polski.

W ramach pierwszej sesji szkoleniowej uczestniczki mogły poznać się bliżej, a także poszerzyć wiedzę z: technik pracy liderki, świadomości liderskiej, form przywództwa oraz metod wywierania wpływu. Podczas sesji uczestniczki doskonaliły także własny warsztat pracy związany z zarządzanie czasem, motywacją oraz radzeniem sobie ze stresem i porażką. Podczas spotkania odbyła się także sesja dyskusyjna, w której poruszyliśmy temat demografii i problemów osób starszych na obszarach wiejskich.

Fotorelacja poniżej: