Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 – zapraszamy!

07/03/24 Aktualności

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań. Forum 2024 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Nasza Fundacja jest Partnerem Branżowym tego wydarzenia.

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 odbędzie się 27 marca br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport.

Forum obejmie następujące tematy:

  • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy- czy potrafią się dogadać ?
  • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
  • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
  • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
  • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Program Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Wejście tylko za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Więcej informacji na stronie www.ZBP.pl/FFA