Opinia Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów o WPR po 2027 roku

15/04/24 Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2027, przyjętą na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 22 marca br.

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego był współsprawozdawcą tej opinii i poświęcił temu zagadnieniu dużo miejsca podczas swojego wystąpienia w panelu dyskusyjnym pn. „Polityka regionalna a obszary wiejskie” podczas Europejskiego Forum Rolniczego w marcu br.

Dokument jest w języku angielskim. Na razie nie dysponujemy oficjalną wersją polską (nie została jeszcze przygotowana) – gdy będzie dostępna niezwłocznie ją opublikujemy.

Należy także pamiętać, że opinia może jeszcze ulec zmianie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów, gdy będzie przyjmowana w czerwcu br. Dokument to opinia przyjęta przez Komisję Zasobów Naturalnych EKR i przekazana pod obrady gremialne EKR.

 

Opinia Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów dot. WPR po 2027 roku 238 KB