Raport: Wspólna Polityka Rolna w Polsce. Bilans 20-lecia członkostwa w UE i wyzwania na kolejne lata

19/04/24 Aktualności

Rolnictwo i cały system żywnościowy stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz technologicznymi. Sektor rolny coraz bardziej podlega regułom wyznaczanym przez inne obszary polityki publicznej niż polityka rolna. Rosnące wymogi związane z ograniczaniem negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko dotyczą w coraz większym zakresie rolnictwa. Jednocześnie zmiany klimatyczne mogą zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu, które w Europie od czasu sukcesu Wspólnej Polityki Rolnej było uznawane za pewnik.

W okresie ostatnich dwóch dekad polskie rolnictwo przeszło fundamentalne zmiany za sprawą objęcia go wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Kolejne dwie dekady będą dla rolnictwa polskiego, podobnie jak rolnictwa w innych państwach Unii Europejskiej jeszcze większym wyzwaniem, a zapewnienie odporności na zmiany związane z zieloną i cyfrową transformacją powinno być najważniejszym zadaniem dla polityki rolnej.

 

Raport: Wspólna Polityka Rolna w Polsce. Bilans 20-lecia członkostwa w UE i wyzwania na kolejne lata 1710 KB