Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich

Raport „Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich” powstał w ramach II Edycji Konferencji nt. OZE pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, która odbyła się 7 lipca 2017 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Prezentowana analiza ma celu wskazanie rodzajów i charakteru barier dla rozwoju OZE, będącego szansą na zmniejszanie ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, transformacji polskiej gospodarki energetycznej w gospodarkę niskoemisyjną, oraz istotnym czynnikiem, mogącym przyczynić się do aktywizacji lokalnych społeczności i ożywienia gospodarczego na polskiej wsi. Publikacja zawiera m.in. przegląd obowiązujących regulacji prawnych oraz istniejących systemów wsparcia dla instalacji prosumenckich, w tym koncepcji klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Raport prezentuje także bariery dla rozwoju OZE widziane z perspektywy przedstawicieli samorządów, ekspertów rynku energetycznego, inwestorów, w tym rolników oraz mieszkańców wsi.