Seminarium w Bibliotece IRWiR PAN – Reforma WPR po 2013 roku – próba oceny i propozycje modyfikacji

05/07/12 Aktualności Konferencje i debaty

Podczas seminarium Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawił główne założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zaproponowanej przez Komisję Europejską, a także zaprezentował przygotowane w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych propozycje modyfikacji tego pakietu legislacyjnego.

W swoim referacie wskazał między innymi na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „greeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Przyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie płatności bezpośrednich dla rolników z różnych krajów unijnych.