Oświadczenie

18/06/13 Aktualności

W związku z artykułem pt. „Gry o „Grodno. Dla wtajemniczonych”, opublikowanym w Gazecie Wyborczej z dnia 15 czerwca 2013 roku, Zarząd Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oświadcza, że:

  • Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przystąpiła do otwartego dla wszystkich zainteresowanych przetargu, organizowanego przez Woliński Park Narodowy, którego przedmiotem była dzierżawa nieruchomości, zlokalizowanej na terenie kompleksu „Grodno”, na której nie można prowadzić działalności gospodarczej.
  • Pan Artur Balazs w żaden sposób nie był zaangażowany w proces przetargu.
  • Tekst w Gazecie Wyborczej oraz towarzyszące mu publikacje na portalach Wyborcza.pl i Gazeta.pl sugerowały, że przedmiotem przetargu jest atrakcyjna willa, zwana „cyrankiewiczówką” (właśnie tę willę prezentowano na zdjęciach ilustrujących artykuł).
  • Tymczasem przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Woliński Park Narodowy był przeznaczony do wydzierżawienia budynek, pełniący w przeszłości funkcje stołówki. Obiekt ten znajduje się w bardzo złym stanie i zgodnie z ekspertyzą techniczną, bez poniesienia koniecznych nakładów na remont, kwalifikuje się do rozbiórki. (Ekspertyza wraz ze zdjęciami obiektu znajduje się na stronie WPN: https://www.bip.wolinpn.nv.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzMDIp)
  • Zamiar wydzierżawienia nieruchomości związany jest bezpośrednio z realizacją celów statutowych Fundacji. Zamierzeniem Fundacji było zaadaptowanie jej na wielofunkcyjne centrum edukacyjne. Adresatami naszych programów, w których wykorzystywane są aktywne formy zajęć, są dzieci i młodzież z terenów wiejskich. Co ważne, ten rodzaj aktywności, poszerzony o współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami, wpisuje się w zamierzenia WPN i jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody na terenie parku narodowego.
  • Publikację w Gazecie Wyborczej odbieramy jako próbę zniechęcenia nas do uczestnictwa w procesie przywrócenia tego obiektu do użytku i wykorzystywania dla celów publicznych. Tym bardziej, że ukazała się ona w chwili, gdy procedury przetargowe nie zostały jeszcze zakończone.

Marek Zagórski

Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej