Europejskie Forum Rolnicze 2018: innowacje i nowe technologie

27/03/18 Aktualności Konferencje i debaty

Drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego 2018 został po- święcony dyskusjom i prezentacjom dot. nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji”, udział wzięli: Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy panelu zgodnie podkreślili, że rolnictwo stoi obecnie wobec szeregu wyzwań, takich jak np. wzrost liczby ludności, konieczność oszczędzania zasobów naturalnych, czy przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Wskazywano również, że rozwój nowych technologii i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne do dalszego rozwoju rolnictwa.