Wyniki naboru na szkolenia dla członków KGW

18/07/19 Aktualności

 width=
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Poniżej znajduje się lista Kół Gospodyń Wiejskich, których członkowie zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W 2019 roku szkolenia są skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”: POBIERZ

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem, połowę uczestników szkolenia powinny stanowić koła, które działając na terenie wybranych województw, są rozpoznawalne, posiadają potencjał instytucjonalny i bardzo mocną świadomość tożsamości kulturowej, a także prowadzą zróżnicowane formy promocji produktów lokalnych/regionalnych. Drugą połowę – koła założone niedawno, które chciałyby się rozwijać lub odnowić działalność i w tym celu potrzebują wsparcia.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naborem na szkolenia – w każdej z powyższych grup chętnych było ponad dostępne miejsca – Fundacja zdecydowała o przeprowadzeniu losowania w w/w grupach. W grupie kół „z doświadczeniem” wylosowano 7 kół, w grupie „młodych” kół – 8.

Lista rezerwowa

Koła, które nie zakwalifikowały się, pozostają na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału całego koła lub części zgłoszonych osób, będziemy proponować udział kolejnym kołom, wybranym w drodze losowania.


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.