Europejskie Forum Rolnicze 2024 za nami!

21/03/24 Aktualności

Tegoroczne Europejskie Forum Rolnicze stało się miejscem spotkania protestujących rolników i strony rządowej oraz rozmów o najważniejszych problemach zarówno polskiego, jak i europejskiego rolnictwa. Niedaleko miejsca, w którym ponad czterdzieści lat temu doszło do porozumienia pomiędzy rządem PRL a strajkującymi członkami organizacji rolniczych i powstania NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, zostało zawarte uzgodnienie między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami organizacji i środowisk rolniczych, biorących udział w trwających protestach. Mamy nadzieję, że będzie ono początkiem do osiągnięcia kompromisu i podpisania ostatecznego porozumienia, satysfakcjonującego rolników.

Pierwszego dnia forum do wspólnego stołu zaprosiliśmy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego oraz reprezentantów organizacji rolniczych uczestniczących w protestach. W spotkaniu uczestniczyli: Władysław Serafin (Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Wiesław Gryn (Oszukana wieś), Artur Koncik (protestujący w Świecku), Roman Kondrów (Podkarpacka Oszukana Wieś), Tomasz Obszański (NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych), Filip Pawlik (Agrounia), Andrzej Sobociński (protestujący z Żuław). Debata stanowiła próbę prowadzenia konstruktywnej dyskusji oraz poszukiwania kompromisowych rozwiązań dotyczących importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Drugiego dnia forum poinformowano o uzgodnieniach pomiędzy Ministerstwem a protestującymi rolnikami, poprzedzonych wielogodzinnymi negocjacjami. Uzgodnienie zakłada utrzymanie obowiązującego embarga na produkty rolne z Ukrainy, które obowiązuje od połowy września ubiegłego roku. Dotyczy ono między innymi: pszenicy, kukurydzy, mąki pszennej, rzepaku i słonecznika. W uzgodnieniu zawarto Ponadto minister rolnictwa ma zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie od 1 kwietnia bieżącego roku tranzytu tych produktów przez terytorium Polski. Obie strony w podpisanym dokumencie uznają też za konieczne wypracowanie szczegółowych zasad handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Ukrainą, ale podkreślają że trudna sytuacja w rolnictwie to efekt agresji Rosji na Kijów.

Podczas forum nie zabrakło także merytorycznych paneli i dyskusji o przyszłości branży rolno-spożywczej, w której udział wzięli rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy, członkowie izb i związków rolniczych, przedstawiciele instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i branżowych z całej Europy oraz firm z sektora rolno-spożywczego. We wtorek, pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego nie zabrakło ciekawych paneli eksperckich, rozmawiano między innymi o polityce regionalnej obszarów wiejskich, bezpieczeństwie żywnościowym w erze globalizacji, przyszłości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, inwestycjach zgodnych z zasadami ESG oraz o tym, czy w czasach kryzysu w rolnictwie warto myśleć o innowacjach. Drugiego dnia forum odbyły się panele dotyczące kierunków rozwoju zrównoważonego rolnictwa, zielonej energii i roli kobiet w branży.

Na zakończenie VI edycji Europejskiego Forum Rolniczego wręczono nagrody w konkursie „Innowacyjny Rolnik”. Nowością na Forum było przeprowadzenie I Turnieju Rolnictwa Cyfrowego, który stanowił innowacyjny sposób na angażowanie osób dopiero wkraczających na rynek rolniczy w istotne dyskusje dotyczące rolnictwa oraz dwa panele z przedstawicielami branży i rolnikami, by pobudzić w młodych ludziach kreatywność i zainspirować ich do działania.