Kontakt dla samorządów

Szczegółowych informacji o Samorządowym Programie Pożyczkowym udziela:

Beata Obradovic – tel. 22 639 87 63, b.obradovic@efrwp.com.pl