Zaprogramuj się na przyszłość – projekt zakończony

„Zaprogramuj się na przyszłość” to projekt pilotażowy skierowany do nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych w woj. zachodniopomorskim. Jego celem jest poszerzenie kompetencji cyfrowych i informacyjnych uczestników – zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystywania w ich pracy baz danych z gotowymi scenariuszami lekcji oraz umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności w zakresie programowania, modelowania i druku 3D.

 

Projekt jest realizowany w formie interaktywnych webinariów na żywo dla nauczycieli oraz zajęć lekcyjnych zdalnych lub tradycyjnych dla uczniów i został podzielony na 2 etapy.

 

W pierwszym z nich nauczyciele biorą udział w cyklu interaktywnych webinariów na żywo z zakresu m.in. budowy, działania i obsługi drukarki 3D oraz przygotowania do druku, oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia druków 3D, tworzenia zestawu robotycznego i jego możliwości wykorzystania na lekcjach oraz zasad i możliwości programowania robotów edukacyjnych w środowisku Arduino i prezentacji jak działają programy C++ oraz zasad funkcjonowania platformy edukacyjnej z gotowymi scenariuszami 80 lekcji.

 

W drugim etapie nauczyciele przeprowadzą lekcje z uczniami z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych w ramach projektu i w oparciu o wiedzę zdobytą podczas szkolenia on-line. Nauczyciele mogą wybrać z bazy edukacyjnej gotowe scenariusze lekcji z informatyki, techniki, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii.

 

Szkoły, które wezmą udział w projekcie „Zaprogramuj się na przyszłość” zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia do wykorzystania do pracy z uczniami tj. drukarki 3D, filamenty do drukarek, zestawy mobilnych robotów edukacyjnych z bezpłatnym oprogramowaniem, dodatkowe robotyczne zestawy konstrukcyjne oraz maty edukacyjne. Nauczyciele będą również mogli skorzystać z oprogramowania do projektowania 3D Creator i 3D Playground oraz uzyskają dostęp do platformy edukacyjnej z gotowymi 80 scenariuszami lekcji.

 

Projekt jest realizowany przy współpracy z firmą Skriware.