Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Youngster

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas trzecich. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

 

To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

 

 

Youngster to także:

  • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli
  • konkursy prospołeczne dla uczniów
  • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
  • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
  • platforma e-learningowa

 

Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

W programie wzięło udział już 27 800 uczniów z ponad 360 gimnazjów z terenów wiejskich!

 

 

W 2016 roku program edukacyjny Youngster został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label - europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

 

Więcej informacji na stronie programu www.youngster.pl

 

 

 

 

 

 

Zobacz także