Potwierdzenie udziału w rekrutacji

Formularz potwierdzający dalszy udział w procesie rekrutacyjnym do projektu "Sieć Liderek Wiejskich"

Prosimy o wypełnienie formularza potwierdzającego dalszy udział w procesie rekrutacyjnym do projektu "Sieć Liderek Wiejskich" oraz wybór dnia i godziny rozmowy online.

Można wybrać tylko jedną opcję.

Można wybrać tylko jedną opcję.

Można wybrać tylko jedną opcję.

Można wybrać tylko jedną opcję.

Można wybrać tylko jedną opcję.

CAPTCHA image